Minerva Polyhymnia

I TKS har vi en orden som heter Minerva Polyhymnia.

Sakset fra historiebøkene: “Ordenskollegiet ble stiftet i 1947 for å bringe utdelingen av korets utmerkelsestegn i faste former, og for å opprettholde korets tradisjoner. Ordenskollegiet omfatter alle innehavere av korets utmerkelsestegn – de som senere blir opptatt blir automatisk medlem av ordenskollegiet.” Minerva Polyhymnia har i den senere tid bidratt med mye historie og kunnskap til oss “nyere og yngre” TKS-ere. Tidligere var mange sangere med i TKS i både 10 og 20 år!

Minerva Polyhymnia deler ut medaljer («daljer») under TKS' ordenspromosjon, som regel en gang i året. Sangere som har vært med i koret i fem år belønnes med femårsdaljen, som takk for lang og tro tjenese. Enda mer stas er det å bli tatt opp i ordenen. Dette skjer gjerne om man har engasjert seg litt mer enn den jevne korist og vært et godt eksempel på en flott TKS-er. Som akademiske ordner flest operer Minerva Polymnia med tre grader; Ridder (3. grad), Kommandør (2. grad) og Kommandør med storkors (1. grad). Utdelingen skjer tradisjonen tro med lange kapper, studentluer og med mye pomp og prakt.